100 Climate Neutral Cities in Europe by 2030

De Europese Commissie heeft de ambitie om in 2030 100 klimaat-neutrale steden in Europa te realiseren. Deze gigantische opgave en doelstelling biedt interessante mogelijkheden voor handelsbevordering. De transitie naar klimaatneutrale steden kan als een vliegwiel werken voor het mobiliseren van zowel publieke als private investeringen in een duurzame gebouwde omgeving met slimme infrastructuren.

Tijdens het event ‘100 Climate Neutral Cities in Europe by 2030’ (14 en 21 juni) worden kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven in kaart gebracht voor smart city gerelateerde onderwerpen in de Green Deal, Digital Transformation en Post-COVID Recovery funds, en voor het missieplan ‘100 Climate-neutral cities by 2030’. Er wordt nadruk gelegd op de volgende tracks: 

  • Circulariteit (energie - water - voedsel - afval) 
  • Duurzame bouw en energie 
  • Groene en slimme mobiliteit 
  • Leiderschap 

Het event wordt gecocreerd door (lokale) partners uit het Smart City ecosysteem. Het event wordt georganiseerd in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Mede-organisatoren zijn Europe Enterprise Network, FME en VNG.

Meer informatie: https://climateneutralcities.b2match.io/