Bedrijventerreinen

Almere heeft diverse bedrijventerreinen verspreid door de stad. Bijna de helft heeft nog kavels beschikbaar waar je jouw eigen bedrijf kunt vestigen. Daarnaast zijn er veel bestaande panden die vrij zijn. De stad heeft een gunstig vestigingsbeleid en biedt aantrekkelijke prijzen. Almere is constant in beweging, ook qua gebiedontwikkeling. Op de website van Gemeente Almere vind je hier meer informatie over.

Gemeente Almere geeft opnieuw bouwgrond uit voor bedrijfsvestigingen

Aanmelding en inschrijving voor de uitgiftes van de kavels op Hogekant en De Striptekenaar is mogelijk vanaf 1 februari 2023 09.00 uur op deze site van de gemeente Almere. Aanmelding voor de kavels op de Gordingweg en Groene Kadeweg is mogelijk vanaf 15 februari 2023 09.00 uur op deze site van de gemeente Almere. De start van de inschrijving voor Het Ambacht en Gooisekant zal enige tijd daarna op deze site bekendgemaakt worden.

Op bedrijventerrein Lagekant is per 1 februari 2023 nog 1 kavel opengesteld in een openbare procedure (kavel 1).

Voor  het resterende deel van Stichtsekant zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 de procedure voor de uitgifte van bouwgrond worden opengesteld. Per bedrijventerrein is de uitgifteprocedure:

De procedures vermelden voor iedere kavel de voorwaarden, die voor de verwerving en ontwikkeling van de kavel zullen gelden en worden via de website onderneeminalmere.nl beschikbaar gesteld.

Overzichtskaarten

Voor ieder bedrijventerrein is een overzichtskaart gemaakt, waarop de status van de kavels aangegeven wordt. Voor de kavels die op de overzichtskaart als beschikbaar worden aangeduid, kunnen geïnteresseerde bedrijven meedingen naar de verwerving daarvan. Hoe dat precies in zijn werk gaat, wordt toegelicht in de procedurebeschrijvingen.

Twee procedurevormen

Samengevat hanteert de gemeente in grote lijnen twee procedurevormen:

1. Partijen die zich als eerste melden

De eerste procedurevorm is gebaseerd op het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”. De partij die zich als eerste volgens de daarvoor vereiste aanmeldingsprocedure en aanmeldingsvoorwaarden bij de gemeente voor één van de beschikbare kavels meldt, zal in beginsel ook als eerste in aanmerking komen om samen met de gemeente het uitgifteproces in te gaan. Tijdens dit proces wordt de beoogde planontwikkeling door de gegadigde verder uitgewerkt en beoordeeld door de gemeente en vindt het overleg over de contractvoorwaarden plaats. In eerste instantie zal bij een positief verloop van het uitgifteproces een reserveringsovereenkomst gesloten worden en verkrijgt de geselecteerde gegadigde daarmee een optie tot koop van de betreffende kavel.

Aanmelding om in aanmerking te komen voor een kavel dient te gebeuren door middel van het aanmeldingsformulier dat via de gemeentelijke website voor het bedrijventerrein beschikbaar gesteld zal worden. Een andere wijze van aanmelding voor een bedrijfskavel op deze bedrijventerreinen is niet mogelijk. Deze procedure geldt voor de bedrijventerreinen Lagekant, De Vaart 4, Hogekant, De Striptekenaar, Gordingweg, Groene Kadeweg, Het Ambacht en Gooisekant. In 2023 zal nog een enkel bedrijventerrein via deze procedure uit worden gegeven.

2. Inschrijven voor selectie

De tweede procedurevorm bevat een selectieprocedure, waarbij geïnteresseerde partijen zich gedurende een bepaalde periode kunnen inschrijven voor deelname aan de selectieprocedure voor één van de beschikbare kavels. Deze partijen dienen zich in te schrijven via het op de gemeentelijke website beschikbaar te stellen inschrijfformulier. Partijen die zich volgens de inschrijvingsprocedure en -voorwaarden correct hebben ingeschreven, dingen via de selectieprocedure mee naar de positie van gegadigde voor de verwerving van de betreffende kavel.

Nadat alle inschrijvingen aan de selectiecriteria zijn getoetst en een partij conform het aangegeven selectieproces als gegadigde voor een kavel is geselecteerd, zal de gemeente met de geselecteerde partij het uitgifteproces ingaan met als doelstelling om te komen tot het sluiten van een reserveringsovereenkomst met koopoptie voor de kavel waarvoor is ingeschreven. Tijdens dit proces wordt de beoogde planontwikkeling door de gegadigde verder uitgewerkt en beoordeeld door de gemeente en vindt het overleg over de contractvoorwaarden plaats. Deze procedure geldt voor bedrijventerrein Stichtsekant.

Aanmelding en inschrijving voor de uitgiftes van de kavels op Hogekant en De Striptekenaar is mogelijk vanaf 1 februari 2023 09.00 uur op deze site van de gemeente Almere. Aanmelding voor de kavels op de Gordingweg en Groene Kadeweg is mogelijk vanaf 15 februari 2023 09.00 uur op deze site van de gemeente Almere. De start van de inschrijving voor Het Ambacht en Gooisekant zal enige tijd daarna op deze site bekendgemaakt worden.

De voortgang van de uitgifte van de bedrijfskavels staat in bijgaand overzicht.

Disclaimer Net-Congestie bij TenneT en Liander

Netcongestie Flevopolder
TenneT, beheerder van het hoogspanningsnet, heeft op 17 november jl. netcongestie voor de levering van elektriciteit afgekondigd voor onder meer de regio Flevopolder. Het hoogspanningsnet voorziet de regionale netten van Liander van elektriciteit. Netcongestie betekent feitelijk dat er een tekort is aan transportcapaciteit voor de levering van elektriciteit. Voor de teruglevering van duurzaam opgewerkte elektriciteit was in september 2021 al netcongestie afgekondigd voor de Flevopolder.

Wat betekent dit voor met name nieuwe bedrijven?
Liander is de netbeheerder voor Almere en is verantwoordelijk voor het realiseren van (nieuwe) energieaansluitingen. Deze energieaansluitingen zorgen ervoor dat bedrijven gebruik kunnen maken van elektriciteit. Voor nieuwe grootverbruikaansluitingen (>3x80 ampère) is het momenteel onzeker wanneer men al of niet een aansluiting kan krijgen. Afhankelijk van het type aansluiting is aansluiten soms toch mogelijk. Zodra er capaciteit vrij komt, verdeelt Liander deze op volgorde van binnenkomst van aanvragen.

Zie hiervoor ook Transportcapaciteit Flevoland | Liander

Voor meer info zie disclaimer “net-congestie” (PDF). Daar treft u ook de contactgegevens van Liander aan als u vragen heeft over de net-congestie.

Bedrijventerreinen

ALMERE HAVEN CENTRUM ALMERE CENTRUM ALMERE BUITEN CENTRUM ALMERE POORT CENTRUM A6 A6 A27 A1 N701 N701 N702 N702 N305 Tekst Frezersplaats Gietersplaats De Rederij De Striptekenaar Poldervlak De Vaart 4 Buitenvaart Sallandsekant Het Atelier Faunabuurt De Paal De Steiger De Uitgeverij Hogekant Hollandsekant De Binderij Felsersplaats Bouwmeesterbuurt Ambachtsmark Gooisekant Het Ambacht Veluwsekant West Lagekant Markerkant Randstad Draaiersplaats Stichtsekant Veluwsekant Oost De Vaart 1-3 Gordingweg Groene Kadeweg

Alle bedrijventerreinen

Bekijk alle bedrijventerreinen in Almere.

Ambachtsmark

Bedrijventerrein Ambachtsmark heeft helaas geen bouwkavels beschikbaar, maar is om uiteenlopende redenen heel geschikt om er uw bedrijf te vestigen.

Meer over Ambachtsmark

Bouwmeesterbuurt

Bedrijventerrein Bouwmeesterbuurt heeft helaas geen bouwkavels beschikbaar, maar is om uiteenlopende redenen heel geschikt om er uw bedrijf te vestigen.

Meer over Bouwmeesterbuurt

Buitenvaart

De Buitenvaart is het glastuinbouwgebied van Almere en is bijzonder door de grote diversiteit aan bedrijven.

Meer over Buitenvaart

De Binderij

Bedrijventerrein De Binderij heeft helaas geen bouwkavels beschikbaar, maar is om uiteenlopende redenen heel geschikt om er uw bedrijf te vestigen.

Meer over De Binderij

De Paal

Bedrijventerrein De Paal heeft helaas geen bouwkavels beschikbaar, maar is om uiteenlopende redenen heel geschikt om er uw bedrijf te vestigen.

Meer over De Paal

De Rederij

Bedrijventerrein De Rederij heeft helaas geen bouwkavels beschikbaar, maar is om uiteenlopende redenen heel geschikt om er uw bedrijf te vestigen.

Meer over De Rederij

De Steiger

Bedrijventerrein De Steiger heeft helaas geen bouwkavels beschikbaar, maar is om uiteenlopende redenen heel geschikt om er uw bedrijf te vestigen.

Meer over De Steiger

De Striptekenaar

Bedrijventerrein De Striptekenaar een klein binnenstedelijk bedrijventerrein in de Stripheldenbuurt aan de noordoostelijke rand van Almere Buiten.

Meer over De Striptekenaar

De Uitgeverij

Bedrijventerrein De Uitgeverij heeft helaas geen bouwkavels beschikbaar, maar is om uiteenlopende redenen heel geschikt om er uw bedrijf te vestigen.

Meer over De Uitgeverij

De Vaart 1-3

Bedrijventerrein De Vaart 1-3 is het grootste bedrijventerrein van Almere en te kwalificeren als een kwalitatief goede en vitale vestigingslocatie.

Meer over De Vaart 1-3

De Vaart 4

Bedrijventerrein De Vaart 4 is een relatief nieuw en grootschalig industrieel bedrijventerrein in het noordwesten van stadsdeel Almere Buiten.

Meer over De Vaart 4

Draaiersplaats

Bedrijventerrein Draaiersplaats heeft helaas geen bouwkavels beschikbaar, maar is om uiteenlopende redenen heel geschikt om er uw bedrijf te vestigen.

Meer over Draaiersplaats

Faunabuurt

Bedrijventerrein Faunabuurt heeft helaas geen bouwkavels beschikbaar, maar is om uiteenlopende redenen heel geschikt om er uw bedrijf te vestigen.

Meer over Faunabuurt

Felsersplaats

Bedrijventerrein Felsersplaats heeft helaas geen bouwkavels beschikbaar, maar is om uiteenlopende redenen heel geschikt om er uw bedrijf te vestigen.

Meer over Felsersplaats

Frezersplaats

Bedrijventerrein Frezersplaats heeft helaas geen bouwkavels beschikbaar, maar is om uiteenlopende redenen heel geschikt om er uw bedrijf te vestigen.

Meer over Frezersplaats

Gietersplaats

Bedrijventerrein Gietersplaats heeft helaas geen bouwkavels beschikbaar, maar is om uiteenlopende redenen heel geschikt om er uw bedrijf te vestigen.

Meer over Gietersplaats

Gooisekant

Bedrijventerrein Gooisekant kan gekarakteriseerd worden als een gemengd bedrijventerrein waar 100% kantoren toegestaan is.

Meer over Gooisekant

Gordingweg

Hier komt een tekst

Meer over Gordingweg

Groene Kadeweg

Hier komt een tekst

Meer over Groene Kadeweg

Het Ambacht

Bedrijventerrein Het Ambacht is een terrein dat voldoet aan de hoge kwaliteitseisen en heeft een ideale ligging.

Meer over Het Ambacht

Het Atelier

Bedrijventerrein Het Atelier is één van de kleinere bedrijventerreinen, gelegen in Almere Stad Oost.

Meer over Het Atelier

Hogekant

Bedrijventerrein Hogekant is een middelgroot modern gemengd bedrijventerrein, gelegen in het stadsdeel Almere Poort naast de Hogering.

Meer over Hogekant

Hollandsekant

Bedrijventerrein Hollandsekant is een terrein dat voldoet aan de hoge kwaliteitseisen voor zwaardere logistieke bedrijven.

Meer over Hollandsekant

Lagekant

Bedrijventerrein Lagekant is een terrein dat voldoet aan de hoge kwaliteitseisen en heeft een ideale ligging.

Meer over Lagekant

Markerkant

Bedrijventerrein Markerkant heeft helaas geen bouwkavels beschikbaar, maar is om uiteenlopende redenen heel geschikt om er uw bedrijf te vestigen.

Meer over Markerkant

Poldervlak

Bedrijventerrein Poldervlak heeft een aantal relatief grotere werkgevers met nieuwe panden waardoor het terrein getuigt van vitaliteit en dynamiek.

Meer over Poldervlak

Randstad

Bedrijventerrein Randstad is een terrein dat voldoet aan de hoge kwaliteitseisen en heeft een ideale ligging.

Meer over Randstad

Sallandsekant

Bedrijventerrein Sallandsekant beantwoordt aan een echt logistiek bedrijventerrein met ruim opgezette kavels en grote panden bestemd voor opslag en distributie.

Meer over Sallandsekant

Stichtsekant

Bedrijventerrein Stichtsekant ligt aan de oostzijde van Almere en biedt zeer veel ruimte voor logistieke en modern gemengde bedrijven.

Meer over Stichtsekant

Veluwsekant Oost

Bedrijventerrein Veluwsekant Oost heeft helaas geen bouwkavels beschikbaar, maar is om uiteenlopende redenen heel geschikt om er uw bedrijf te vestigen.

Meer over Veluwsekant Oost

Veluwsekant West

Bedrijventerrein Veluwsekant West is een zeer representatief bedrijventerrein en heeft door haar ligging een perfecte zichtlocatie vanaf de A6.

Meer over Veluwsekant West

Bekijk alle bedrijventerreinen

31 resultaten

Faunabuurt

Faunabuurt

Bedrijventerrein Faunabuurt is een binnenstedelijk bedrijventerrein van 1,2 hectare en daarmee één van de kleinere bedrijventerreinen van Almere Buiten.

Meer lezen over Faunabuurt

Gietersplaats

Gietersplaats

Bedrijventerrein Gietersplaats is een binnenstedelijk bedrijventerrein met een oppervlakte van 3,4 hectare. De bedrijven op dit terrein zijn vooral gespecialiseerd in bouwnijverheid, industrie en groothandel.

Meer lezen over Gietersplaats