Almere is één van de koplopers in de regio op circulaire bedrijvigheid. Het is een nichemarkt die de komende jaren sterk gaat groeien. Dit biedt kansen voor Almere om meer werkgelegenheid naar de stad te halen. Er is onderscheid tussen primaire, ondersteunende en indirecte circulaire bedrijvigheid. Primaire bedrijvigheid zorgt dat grondstofkringlopen gesloten worden en vormt de kern van de circulaire economie. Ondersteunende circulaire werkgelegenheid maakt versnelling en opschaling van de hiervoor benoemde primaire circulaire activiteiten mogelijk. Indirecte circulaire werkgelegenheid betreft sectoren die diensten leveren aan primaire en ondersteunende circulaire activiteiten.

Contact

Neem contact op met Gemeente Almere voor vragen en opmerkingen op het gebied van Circulaire Economie. Dit doe je door het formulier in te vullen. 

Verduurzaming

Je kunt als ondernemer verschillende maatregelen nemen om je pand te verduurzamen. Naast dat het je energiekosten verlaagt, maak je je pand toekomstbestendig en stijgt de waarde van je pand. Het kunnen grote maatregelen zijn zoals isolatie of zonnepanelen, maar ook kleine maatregelen kunnen al verschil maken, bijvoorbeeld ledverlichting of energiezuinige apparatuur. Ben je benieuwd wat er mogelijk is in jouw pand?

Lees meer over de mogelijkheden
Verduurzaming zonnepanelen almere

Circulair Magazine

Wil je weten hoe circulair de stad Almere is? De gemeente Almere heeft verhalen van Almeerse circulaire ondernemers en circulaire projecten in de stad gebundeld in het digitale magazine Het ‘groene boekje’ van Almere. 

Lees meer
Circulair magazine almere

Neem contact op

Neem contact op met Gemeente Almere voor vragen en opmerkingen op het gebied van Circulaire Economie. Dit doe je door het formulier in te vullen. 

Naar het formulier

Meer circulair in Almere

Waarom Almere?

In Almere maken we werk van de circulaire economie. Samen met ondernemers, inwoners en organisaties ontwikkelen we uiteenlopende activiteiten om verspilling van reststromen tegen te gaan en hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Via innovatieve aanbestedingen faciliteren we nieuwe circulaire bedrijvigheid en stimuleren we de samenwerking tussen circulaire ondernemers in de stad en in de regio. Eén van de ambities van Almere is om een stad zonder afval te worden. Concreet betekent dit dat we in Almere gemiddeld nog maar 50 kilo restafval per persoon per jaar overhouden. Van dit afval worden dan nieuwe grondstoffen en nieuwe producten gemaakt.

Meer over Almere als circulaire stad
Zoneiland almere circulair ondernemen

Fieldlab Circulaire Economie

Ken jij PRICE (Praktijk Innovatiecentrum Circulaire Economie) al? PRICE wordt een internationaal erkende plek waar onderwijs, markt en overheid samen innoveren en experimenteren met als doel een circulaire economie in Nederland, de regio en Almere te creëren. Met nieuwe onderwijsconcepten, gekoppeld aan praktijkgericht onderzoek, voegt PRICE talent, kennis en innovatiekracht toe aan bedrijven en instellingen. Benieuwd? Neem dan een kijkje op de website! 

Lees meer over PRICE
PRICE Almere

Grondstoffen-collectief Almere

Samen met (circulaire) ondernemers zoeken we daarom naar innovatieve oplossingen voor de reststromen van onze stad. We richten ons niet alleen op het huishoudelijk afval, maar ook op de reststromen die ontstaan bij het beheer en onderhoud van de stad, zoals groen- en snoeiafval, beton, asfalt of straatmeubilair. In 2017 hebben we hiervoor samen met lokale ondernemers het Grondstoffencollectief Almere (GCA) opgericht.

Meer informatie
Groen ondernemen almere