Webinar 'Tips voor Tozo 2.0'

Informatief en interactief webinar over Tozo 2.0 om direct tot een geslaagde aanvraag te komen

Fouten en lang wachten voorkomen
Liep jij bij de aanvraag van Tozo 1.0 tegen problemen aan? Of bleek jouw aanvraag niet volledig ingevuld waardoor je langer op jouw bijdrage moest wachten? Tijdens dit webinar kijkt Zelfstandigenloket Flevoland met jou naar de belangrijke punten van Tozo 2.0 en leer je hoe je de aanvraag in één keer goed invult. Uiteraard is er ook ruimte om vragen te stellen.

Over Tozo 2.0
De Tijdelijk Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers is een steunmaatregel van de Nederlandse overheid om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers. Zij voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Nadat de Tozo 1.0 beschikbaar werd gesteld voor de periode van maart-mei 2020 heeft de Nederlandse overheid de Tozo 2.0 beschikbaar gesteld voor de periode juni-september 2020. De Tozo 2.0 is vanaf 1 juni aan te vragen via het Zelfstandigenloket Flevoland.

Op deze pagina vind je meer informatie over de Tozo 2.0

Veranderingen t.o.v. Tozo 1.0
Tozo 2.0 is op verschillende gebieden aangepast t.o.v. de voorwaarden van Tozo 1.0. Hieronder lees je de belangrijkste verschillen:

  1. De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kun je geen aanspraak maken op Tozo 2.0.
  2. Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat je moet verklaren dat er geen surseance van betaling of failissement is aangevraagd of verkregen voor jezelf, jouw onderneming of één van de vennoten waarmee je samenwerkt. Als dit wel het geval is, kom je niet in aanmerking voor Tozo 2.0.

Wanneer?
Dit webinar heeft op 5 juni 2020 plaatsgevonden.