Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten is bedoeld voor mensen die als gevolg van het coronavirus veel minder inkomsten hebben en hun lasten niet meer kunnen betalen. De regeling is ook bedoeld voor ondernemers. TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten. Denk aan huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente, gas, water, licht, etc. De regeling loopt via gemeenten. De TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021. Maximale subsidiehoogte per maand is € 1500,-