SBIR oproep Smart Mobility Flevoland

Heb jij ideeën om de bereikbaarheid van evenementen in de provincie Flevoland te verbeteren? Provincie Flevoland daagt je, mede namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, uit om jouw voorstel hiervoor in te dienen.

Bij deze oproep gaat het om de toepassing van innovatieve Smart Mobility-oplossingen in nieuwe producten, diensten of product-dienstcombinaties. Tegelijkertijd gaat het om het versterken van de samenwerking tussen betrokken partijen als wegbeheerders, mobiliteitsdienstverleners en organisatoren van evenementen om het evenementenverkeer op een gecoördineerde manier van en naar (evenement)locaties te geleiden in de provincie Flevoland.

Concreet gaat het om:

  • het verbeteren van de bereikbaarheid van de directe omgeving van het Walibi evenemententerrein en rondom de Floriade in Almere; en
  • het ontwikkelen van een integrale en nieuwe vorm van samenwerking voor de bereikbaarheid tijdens evenementen.

De ambitie is om op te schalen naar de gehele provincie Flevoland. Het gaat hierbij niet alleen om de bereikbaarheid van het gebied voor evenementbezoekers, maar ook om zo weinig mogelijk hinder voor lokaal bestemmingsverkeer én zo weinig mogelijk impact op de leefbaarheid en het milieu.

Looptijd van de opdracht: mei 2021 - eind december 2022. Belangrijk is dat bedrijven die inschrijven, de motivatie hebben om van hun innovatie een succes te maken en doorgaan als de financiering vanuit de SBIR stopt.

Meer informatie: www.rvo.nl