In 2022 is Almere het toneel voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022. Op het Floriadepark worden momenteel twee circulaire bruggen gebouwd, grotendeels gemaakt van materiaal uit Almeerse reststromen. Na een innovatief aanbestedingsproces werd Reimert Bouw gekozen als winnende partij om de twee bruggen te bouwen, waarbij CIRWINN voor de gerecyclede grondstoffen zorgt en de Theo Pouw Groep het cementloze beton produceert.

Erik Kijlstra, directeur van de Reimert Groep: “De aannemers werkten in designsprints in drie verschillende teams aan de ontwerpen. Ieder team werd gekoppeld aan een aantal onbekende experts. Zo hoopte de gemeente ook andere invalshoeken aan te wakkeren. Wij werkten aan twee ontwerpen van de Almeerse architect René van Zuuk, die ook deel uitmaakte van ons team. Het was dus met recht een co-creatie.” Alexander Pouw, directeur van de Theo Pouw Groep: “Door deze werkwijze werden we maximaal geprikkeld om tot de meest duurzame oplossingen te komen.”

Circulaire bruggen

Kijlstra: “De bruggen worden grotendeels vervaardigd met materialen uit Almeerse reststromen. Zo worden de leuningen gemaakt van hergebruikt betonstaal en afvalhout van oude Almeerse bruggen.” Pouw: “Ook passen we geopolymeerbeton toe. In tegenstelling tot traditioneel beton bevat dit beton geen cement, maar andere – uit Nederland afkomstige – bindmiddelen. Daarnaast zijn in geopolymeerbeton de primaire stoffen zand en grind voor de helft vervangen door secundaire grondstoffen. Omdat bij de productie van cement veel CO2 vrijkomt, kunnen we met dit cementloze beton een forse CO2-reductie behalen. En doordat nagenoeg alle materialen uit Almere en de regio komen, besparen we ook aanzienlijk op transportkosten en bijbehorende CO2-uitstoot. Samen met Kiwa hebben we een uitgebreide testperiode doorlopen, waarna het beton KOMO-gecertificeerd is. Daardoor kan het ook gebruikt worden in constructieve delen van de bruggen.”

We staan aan de vooravond van een doorbraak.

Erik Kijlstra, directeur van de Reimert Groep

Krachten gebundeld

Kijlstra: “In CIRWINN hebben wij onze krachten gebundeld, samen met Van Werven Infra en Recycling uit Oldebroek. Deze samenwerking is nog extra gestimuleerd dankzij het Grondstoffen Collectief Almere, dat de gemeente Almere in 2017 heeft opgezet om de ontwikkeling van grondstoffen uit afval te stimuleren. In datzelfde jaar schreef de gemeente ook de Upcycle City Competitie uit. Daar hebben wij als CIRWINN op ingeschreven. Onze duurzame puinscheidingsinstallatie was één van de deelplannen.” Pouw: “In die puinscheidingsinstallatie wordt betonpuin afkomstig van selectieve sloop uit Almere gescrubd, geclassificeerd, gewassen en gezeefd. Daaruit komen hoogwaardige zand- en grindvervangers voort, die kunnen worden gebruikt als secundaire bouwstof voor de productie van duurzaam beton.”

Stroomversnelling

Kijlstra: “We wonnen de competitie, waardoor ons initiatief in een enorme stroomversnelling is geraakt. Ook hebben we veel te danken aan de Floriade, de gemeente Almere en de provincie Flevoland. We hadden dit nooit voor elkaar gekregen als iedereen passief achterover was blijven leunen.” Pouw: “Als ondernemer word je door de gemeente Almere echt geprikkeld om dit soort initiatieven te ontplooien. Dat vind ik
bewonderenswaardig. Bij aanbestedingen kijkt de gemeente breder dan alleen naar de laagste inschrijver. Ook de te behalen milieuwinst speelt een belangrijke rol. Daardoor kan er in Almere ook daadwerkelijk iets veranderen.”

Gamechanger

Pouw: “Met de Floriadebruggen willen we eventuele koudwatervrees bij andere bouwers graag doorbreken. De komende jaren zijn in Nederland duizenden bruggen, tunnels en viaducten aan vervanging toe. Dit project laat zien dat met circulair materiaalgebruik de meeste milieuwinst valt te behalen. En op lange termijn zal dit ook kostentechnisch steeds interessanter worden.” Kijlstra: “We staan aan de vooravond van een doorbraak. Beton is één van de grootste vervuilers in de bouw. Maar als dit voet aan de grond krijgt, en wij zijn ervan overtuigd dat dat gaat gebeuren, dan is het woord beton binnen afzienbare tijd helemaal niet meer zo vies.”

LinkedIn

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom (duurzaam) ondernemen in Almere? Volg ons op LinkedIn!

Meer nieuws