Almere ontwikkelt zich snel en groeit hard. Technologische innovatie en digitalisering kunnen helpen om die groei in goede banen te leiden en de stad nog beter beleefbaar te maken. Vanuit het programma ‘Digitale Stad en Innovatie’ werkt de gemeente Almere aan maatschappelijke vraagstukken die bijdragen aan de economische ontwikkeling van de stad. De gemeente wordt daarbij ondersteund door het innovatieplatform Amsterdam Smart City.

Brian Benjamin, programmamanager ‘Digitale Stad en Innovatie’ bij de gemeente Almere: ‘Er komt een aantal grote transformaties op ons af. Denk aan de energietransitie, de gigantische bouwopgave waar Almere voor staat, of de opkomst van platformeconomieën als Uber en Airbnb. Veel van dit soort ontwikkelingen zijn gedreven door digitalisering en hebben een grote impact op de stad. Als programmamanager kijk ik hoe we hiervan kunnen profiteren, welke eventuele nadelen aan die transities kleven en hoe het gebruik van data ertoe kan bijdragen om daar veel efficiënter en effectiever beleid op te maken.

Andere mobiliteitskeuzes

Het programma ‘Digitale Stad en Innovatie’ bestaat uit zes programmalijnen. Datagedreven mobiliteit is er een van. Door de toename van het autoverkeer neemt ook de filedruk steeds meer toe. Om dat probleem op te lossen zijn andere mobiliteitskeuzes noodzakelijk. De toepassing van data kan mensen ertoe aanzetten om in plaats van de eigen auto wat vaker de fiets, het openbaar vervoer of een deelauto te gebruiken.

5G is een van de andere programmalijnen. Belangrijk, want in Almere is de dekking van het netwerk niet optimaal, terwijl mobiele connectiviteit tegenwoordig een eerste levensbehoefte is. Tegelijkertijd leidt de uitrol van het 5G-netwerk bij sommige inwoners tot weerstand, en daar hebben we ook aandacht voor. Want hoewel nergens is bewezen dat 5G schadelijk is voor de gezondheid, nemen we die zorgen wel serieus.

Met behulp van data kan veel efficiënter en effectiever beleid worden gemaakt

Brian Benjamin, programmamanager ‘Digitale Stad en Innovatie’

Almere in het klein

Een andere belangrijke programmalijn is de Floriade. Almere biedt al veel ruimte aan innovatieve ontwikkelingen en Floriade Expo 2022 kan een hefboomeffect bewerkstelligen. Op de Floriade bouwen we een ‘Almere in het klein’ en kunnen we met innovaties op het gebied van onder meer crowdmanagement, cameratoezicht, verkeersmanagement en het meten van de bodemtemperatuur uitgebreid gaan experimenteren.’

Amsterdam Smart City

Leonie van den Beuken, programmadirecteur Amsterdam Smart City: ‘De maatschappelijke vraagstukken waar Almere voor staat zijn niet uniek. Bovendien kan niemand die in z’n eentje oplossen. Daarom brengen wij partijen in de Metropoolregio Amsterdam bij elkaar om van gedachten te wisselen en samen projecten te starten om die grote issues aan te pakken. Gebruikmakend van elkaars verschillen en kracht, en met de mens centraal. Zo komt Almere in contact met partijen die de gemeente kunnen helpen, maar omgekeerd helpt Almere het netwerk ook. Amsterdam wilde bijvoorbeeld een upcyclecentrum opstarten, waar van grofvuilproducten als oude meubels weer nieuwe producten gemaakt zouden worden. In Almere bestond dit concept al langer. Een aantal deelnemers heeft toen een bezoek gebracht aan Almere, en op een avond in Pakhuis de Zwijger heeft Almere ook actief meegedacht. Zo hebben we van elkaars ervaringen kunnen leren.

Wat ik van Almere bijzonder vind, is dat de stad écht gebouwd is op het fundament van de Club van Rome. De drive om duurzaam en innovatief te zijn is bij alle ambtenaren aanwezig. Er heerst een mentaliteit van ‘met z’n allen de schouders eronder’. Dit sluit naadloos aan bij de Smart City-mentaliteit van ‘leren door te doen’. Almere is sinds een half jaar partner en daar ben ik ongelooflijk blij mee. Ik zie onze samenwerking
met het volste vertrouwen tegemoet.’

Meer nieuws