Dit artikel verscheen eerder in het FD (nov 2019 t/m jan 2020). Dat was voor de uitbraak van het coronavirus. Sommige tekstfragmenten zijn daardoor niet altijd meer helemaal relevant. 

Circulair ondernemen is een groeiende sector, waarin Almere grote stappen maakt. Het vraagt om innovatieve oplossingen om zo min mogelijk afval en schadelijke uitstoot te produceren. En áls afval overblijft, dan het liefst zo hoogwaardig mogelijk. Almeerse organisatie CIRWINN is een pionier in deze sector. Veel pioniers doen een poging, CIRWINN lukt het. Erik Kijlstra (CIRWINN) vertelt over ondernemen in circulariteit.

De samenwerking tussen het bedrijfsleven en overheid is enorm bepalend.

Paul Born, CIRWINN

Van afval naar grondstof

“De naam CIRWINN staat voor circulair herwinnen. Met drie aandeelhouders* zijn krachten gebundeld om afvalstoffen duurzaam te scheiden. We zijn ons bewust van de schadelijke effecten van afvalstromen op het milieu en geloven dat grondstoffen oneindig herbruikbaar zijn. We hebben bijvoorbeeld geïnvesteerd in een duurzame betonpuinscheider.

Duurzaam beton bestaat wel

In Nederland bestaan nog weinig duurzame betonpuinscheiders. CIRWINN heeft in Almere de 3.0-versie: een waar alles samenkomt. Deze puinscheidingsinstallatie, zorgt door middel van wastechniek voor 100% hoogwaardig hergebruik in de regio. Puin wordt omgezet in een nieuwe stoeptegel. Sterker nog, dat wordt een flatgebouw. Daarnaast hebben we veel geïnvesteerd in het wassen van beton en andere materialen.
We verwachten dat we PFAS uit zandgrond kunnen wassen. Dan ben je niet alles kwijt, maar dan zit je wel onder de norm. Dat is heel interessant. Een half jaar geleden wisten we nog niet eens dat dat bestond.

Circulair ondernemen is samenwerken

De samenwerking tussen het bedrijfsleven en overheid is enorm bepalend. We hebben bijvoorbeeld een contract met de gemeente Almere voor het leveren van puinstromen aan CIRWINN. Als je dat niet vastlegt, is het denkbaar dat het laagwaardig verdwijnt. Onder een wegfundering bijvoorbeeld, of naar een andere plek. Dat is wat we niet willen: we willen juist hoogwaardig hergebruik in de stad. Dat verzekeren we met
dit samenwerkingscontract. Daarnaast zijn we partner in het Grondstoffen Collectief Almere, waar bedrijven, onderwijs en overheid samenwerken aan circulaire vraagstukken.

Circulaire ontwikkelingen in de toekomst

Binnenkort bouwen we de eerste plasticfabriek in Almere. Nu wordt nog veel materiaal verbrand. Met deze fabriek kan de gemeente ook moeilijk recyclingbare plastics recyclen. Dat doen we niet zelf, maar
met het bedrijf Save Plastics en de gemeente Almere. Wij zorgen voor de materialen uit ons sorteerproces en faciliteren ruimte aan Save Plastics. Zij maken nieuwe producten uit oud plastic.

De groene stad van de toekomst

Daarnaast dragen we bij aan de Floriade. Dit is een wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 in Almere plaatsvindt. Zes maanden lang staat de stad in het teken van de groene stad van de toekomst. Hiervoor bouwen we twee circulaire bruggen: een primeur. Ik roep bedrijven en overheden op om sterker samen te werken op dit gebied. Hopelijk volgen meer gemeentes het voorbeeld van Almere.”

* CIRWINN kent drie aandeelhouders: Erik Kijlstra (Reimert Groep), Ton van der Giessen (van Werven infra en recycling) en Alexander Pouw (Theo Pouw Groep).