Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar
Informatiesessie

KIA CE-subsidie

Onderzoek je of ontwikkel je innovatieve circulaire producten, processen of diensten? Of wil je onderzoek doen, zodat je in een latere fase innovatieve circulaire producten kunt ontwikkelen? In deze bijeenkomst hoor je wat er mogelijk is met de subsidie Kennis en Innovatie Agenda - Circulaire Economie (KIA CE). Ontdek je kansen om je circulaire innovaties verder te ontwikkelen.

t/m 16 mei

Locatie