Nieuwe ronde energiebesparingsplicht en informatieplicht voor bedrijven vanaf 1 juli 2023

Bedrijven zijn verplicht om je alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Dit heet de energiebesparingsplicht. Verbruikt je bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas, dan geldt voor jouw bedrijf ook de informatieplicht. Elke 4 jaar meld je dan de genomen maatregelen bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Vanaf 1 juli 2023 komen nieuwe maatregelen bij die onder de energiebesparingsplicht vallen. Ook is er een nieuwe ronde van de informatieplicht.

Nieuwe ronde energiebesparingsplicht 1 juli 2023
Valt je bedrijf onder de informatieplicht energiebesparing? Dan geef je daar 1 keer in de 4 jaar een rapportage over af. Per 1 juli 2023 komt er een nieuwe ronde van de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat je vóór 1 december 2023 opnieuw moet rapporteren over je energiebesparende maatregelen in het e-Loket van RVO. Nieuw is dat nu ook de glastuinbouw, de vergunningsplichtige bedrijven en de eerdere uitzonderingen (ETS of MJA) onder de informatieplicht vallen en in het e-Loket rapporteren.

Maatregelen die onder de energiebesparingsplicht vallen
In de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) staan maatregelen die een terugverdientijd van 5 jaar of minder hebben. De maatregelen op deze lijst vallen dus onder de energiebesparingsplicht. Een nieuwe versie van de lijst komt op 1 juli 2023. De lijst voor de Glastuinbouw volgt snel daarna.

Het kan zijn dat er per 1 juli 2023 voor jouw bedrijf nieuwe maatregelen bijkomen die je moet nemen om aan de energiebesparingsplicht te voldoen. In de informatiebank van de RVO vind je de geactualiseerde EML. De verwachting is dat deze lijst niet meer verandert voor 1 juli 2023. Je kunt dus alvast bekijken welke maatregelen je in jouw bedrijf nog moet nemen.