Duurzame digitale versnelling voor de regio Almere

Almere staat in Nederland al enkele jaren aan de top qua economische groei. De techsector kan een centrale rol spelen in het verder versnellen van de digitale ambities van de gemeente. Het fundament is er, met een uitstekende infrastructuur, ligging in de buurt van Amsterdam, de randstad en Schiphol, zeer goede digitale verbindingen en veel partijen met de nodige expertise, faciliteiten en diensten.

Danny Frietman is sinds 2019 ingehuurd als 'kwartiermaker' voor het ICT & Tech cluster Almere. Frietman heeft veel ervaring met het opzetten en stimuleren van nieuwe digitale initiatieven, het op- en uitbouwen van communities en ecosystemen, waarbij hij zich vooral inzet voor het uitwisselen van kennis tussen publieke en private organisaties. "Almere heeft veel te bieden aan bedrijven in de ICT en techsector. De gemeente wil het ondernemerschap op dit gebied stimuleren", zegt Frietman. "De uitdaging zit 'm in het omvormen van het beeld dat nog heerst van Almere als woongemeente, naar een echte businesshub. Het ICT & Tech cluster Almere is opgezet om een ecosysteem te creëren van ICT-bedrijven, onderwijsinstellingen, start-ups, zzp'ers en andere regionale stakeholders. Met dit ecosysteem kan Almere zich duidelijk op de kaart zetten en meer bedrijven trekken. Daarvoor is het belangrijk dat er meer samenwerking en kennisuitwisseling komt tussen deze partijen."

Floriade Expo 2022
Een unieke kans daarvoor biedt de Floriade Expo 2022, waarvoor de voorbereidingen momenteel in volle gang zijn. "De Floriade is dé gelegenheid voor Almere om zich zowel nationaal als internationaal op de kaart te zetten. Naast, naar verwachting, tussen 1.5 en 2 miljoen bezoekers zullen ook zo'n 200 tot 250 handelsmissies uit allerlei sectoren en landen de Floriade bezoeken. Die moeten een goed beeld krijgen van de kansen en mogelijkheden die Almere biedt op het gebied van duurzame innovatie en technologie", vervolgt Frietman. Eén van de bedrijven die een centrale rol speelt in de digitale groei van Nederland en die een belangrijke bijdrage kan leveren aan het realiseren van de ambities van Almere, is NorthC Datacenters.

NorthC is het grootste regionale datacenterbedrijf in Nederland, met 10 datacenters door het hele land, waaronder Almere. Alexandra Schless is de CEO van NorthC. Zij sluit zich bij Frietman aan. "Amsterdam is uitgegroeid tot het belangrijkste economische centrum van ons land. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan het feit dat Amsterdam een knooppunt is van netwerkconnectiviteit, met als belangrijke speler de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX). De afgelopen 20 jaar hebben zich veel nationale en internationale IT-bedrijven en datacenters gevestigd in Amsterdam. Op dit moment heeft men voor de komende jaren een stringenter vestigingsbeleid voor datacenters afgekondigd. Dat biedt kansen voor Almere. Ik zie duidelijk potentieel voor Almere om op duurzame wijze een tweede connectiviteitshub te worden in de metropoolregio Amsterdam, wat meer bedrijven zal aantrekken. Een datacenter in de buurt - als spil van de digitale transformatie en fundament van onze digitale economie - is daarbij een belangrijk voordeel voor bedrijven, om duurzaam te innoveren".

Afstemming met de gemeente
Om Almere tot een echte hub van economische activiteit te maken, is een goede coördinatie met en steun door het gemeentebestuur een absolute voorwaarde. Frietman: "Bedrijven kunnen dat niet alleen. Ze moeten kunnen rekenen op de gemeente, met plannen, investeringen, vergunningen, etc. Daarbij is een goede afstemming essentieel, om ervoor te zorgen dat ideeën en plannen realistisch en uitvoerbaar zijn." Een dergelijk initiatief kost natuurlijk tijd, maar volgens Schless is de Tech & ICT cluster Almere een uitstekende aanzet om snel concrete stappen in te zetten. "Om Almere als een duurzame tech hub op de kaart te zetten, moet je kijken welke partijen er al zijn en hoe je die zo goed mogelijk bij elkaar brengt om met gezamenlijke projecten naar buiten te treden. Cloud- en hostingpartijen, datacenters, ICT-partners, dienstverleners, etc. Met zo'n compleet ecosysteem kan Almere uitstekend laten zien dat het bijzondere en aantrekkelijke locatie is voor zowel Nederlandse als internationale bedrijven", besluit Schless.

Bron: AlmereZaken
Tekst: NorthC Almere.