Ondernemers opgelet!

De afdeling Economische Ontwikkeling en Grondzaken (EOG) van de gemeente Almere werkt met een klantregistratie systeem voor haar contacten met o.a. Almeerse ondernemers. Het vastleggen van de persoonlijke contactgegevens is met betrekking tot de afdeling EOG geen wettelijke taak en daarom moet, in het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), aan alle contactpersonen in het systeem om toestemming worden gevraagd voor het vastleggen van hun gegevens. 

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan het AVG bestendig maken van het klantregistratiesysteem. Op dinsdag 21 maart of woensdag 22 maart zullen alle personen die in de afgelopen jaren, na (zakelijk) contact met de afdeling, in het systeem zijn opgenomen vanuit het systeem een mail ontvangen met als onderwerp: Uw hulp is nodig om uw gegevens zorgvuldig te beheren.  

Vanaf 21 maart zal iedere persoon die wordt ingevoerd automatisch een verzoek om toestemming voor opname in ons klantregistratie systeem ontvangen.