Procedures

Op deze pagina vind je meer informatie over de procedures die gelden bij het reserveren van een bouwkavel. 

Twee procedurevormen

Samengevat hanteert de gemeente in grote lijnen twee procedurevormen:

1. Partijen die zich als eerste melden

De eerste procedurevorm is gebaseerd op het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”. De partij die zich als eerste volgens de daarvoor vereiste aanmeldingsprocedure en aanmeldingsvoorwaarden bij de gemeente voor één van de beschikbare kavels meldt, zal in beginsel ook als eerste in aanmerking komen om samen met de gemeente het uitgifteproces in te gaan. Tijdens dit proces wordt de beoogde planontwikkeling door de gegadigde verder uitgewerkt en beoordeeld door de gemeente en vindt het overleg over de contractvoorwaarden plaats. In eerste instantie zal bij een positief verloop van het uitgifteproces een reserveringsovereenkomst gesloten worden en verkrijgt de geselecteerde gegadigde daarmee een optie tot koop van de betreffende kavel.

Aanmelding om in aanmerking te komen voor een kavel dient te gebeuren door middel van het aanmeldingsformulier dat via de gemeentelijke website voor het bedrijventerrein beschikbaar gesteld zal worden. Een andere wijze van aanmelding voor een bedrijfskavel op deze bedrijventerreinen is niet mogelijk. Deze procedure geldt voor de bedrijventerreinen Lagekant, De Vaart 4, Hogekant, De Striptekenaar, Gordingweg, Groene Kadeweg, Het Ambacht en Gooisekant. In 2023 zal nog een enkel bedrijventerrein via deze procedure uit worden gegeven.

2. Inschrijven voor selectie

De tweede procedurevorm bevat een selectieprocedure, waarbij geïnteresseerde partijen zich gedurende een bepaalde periode kunnen inschrijven voor deelname aan de selectieprocedure voor één van de beschikbare kavels. Deze partijen dienen zich in te schrijven via het op de gemeentelijke website beschikbaar te stellen inschrijfformulier. Partijen die zich volgens de inschrijvingsprocedure en -voorwaarden correct hebben ingeschreven, dingen via de selectieprocedure mee naar de positie van gegadigde voor de verwerving van de betreffende kavel.

Nadat alle inschrijvingen aan de selectiecriteria zijn getoetst en een partij conform het aangegeven selectieproces als gegadigde voor een kavel is geselecteerd, zal de gemeente met de geselecteerde partij het uitgifteproces ingaan met als doelstelling om te komen tot het sluiten van een reserveringsovereenkomst met koopoptie voor de kavel waarvoor is ingeschreven. Tijdens dit proces wordt de beoogde planontwikkeling door de gegadigde verder uitgewerkt en beoordeeld door de gemeente en vindt het overleg over de contractvoorwaarden plaats. Deze procedure geldt voor bedrijventerrein Stichtsekant.

Aanmelding en inschrijving voor de uitgiftes van de kavels op Hogekant en De Striptekenaar is mogelijk vanaf 1 februari 2023 09.00 uur op deze site van de gemeente Almere. Aanmelding voor de kavels op de Gordingweg en Groene Kadeweg is mogelijk vanaf 15 februari 2023 09.00 uur op deze site van de gemeente Almere. De start van de inschrijving voor Het Ambacht en Gooisekant zal enige tijd daarna op deze site bekendgemaakt worden.

De voortgang van de uitgifte van de bedrijfskavels staat in bijgaand overzicht.

Uitgifteprocedures per terrein

 Per bedrijventerrein is de uitgifteprocedure (PDF per terrein):

De procedures vermelden voor iedere kavel de voorwaarden, die voor de verwerving en ontwikkeling van de kavel zullen gelden en worden via de website onderneeminalmere.nl beschikbaar gesteld.