Hogekant

Bedrijventerrein Hogekant is een middelgroot modern en gemengd bedrijventerrein dat uitermate geschikt is voor kleine en middelgrote bedrijven. Deze bedrijven richten zich met name op de lokale en regionale markt. Het terrein wordt collectief beveiligd door de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere.

Het terrein bevindt zich in het stadsdeel Almere Poort, naast de Hogering. Het is het eerste bedrijventerrein in dit stadsdeel dat uitgegeven wordt en het is nog volop in de uitgiftefase.

Opvallend is de Neonweg die al slingerend dwars door het gehele terrein loopt en hierdoor de kavels een wisselende en karakteristieke breedte-dieptemaatvoering biedt. De Neonweg snijdt het terrein voor een deel in een westelijk en oostelijk deelterrein. Ook de busbaan doorsnijdt het terrein, in een zuidelijk en een noordelijk deel.

Bereikbaarheid
Het bedrijventerrein is goed bereikbaar, de A6 is met de auto in 5 minuten te bereiken. Bovendien heeft Hogekant ook zeer goede verbindingen met het openbaar vervoer.

In het kort

  • Locatietype: modern gemengd
  • Totale oppervlakte: 158.856 m2
  • Minimale kavelgrootte: 1.500 m2
  • Milieucategorie 3.2
  • Glasvezelnetwerk aanwezig
  • Deels zichtlocatie Hogering

Werkzaamheden
Het Rijk, provincie Flevoland en gemeente Almere investeren samen in een goede bereikbaarheid van Almere. Zo maakt provincie Flevoland de Hogering de komende jaren klaar voor de groei van Almere. Van 2020 tot 2023 gaat de Hogering op de schop, tussen de A6 en de Contrabasweg. In beide richtingen komt er een rijstrook bij en bij de Herman Gorterweg en de Hollandsedreef rijdt het verkeer straks door een tunnelbak onder deze kruisingen door. Voor het verkeer dat de wijken in en uit wil, worden langs de Hogering parallelbanen aangelegd.

In januari 2020 is er gestart met de voorbereidende werkzaamheden zoals het kappen van bomen en het verleggen van kabels en leidingen. Vanaf juni 2020 wordt de voorbelasting aangebracht rondom de kruispunten. Daarna kan in 2021 gestart worden met de daadwerkelijke bouw van de tunnelbakken, de aanleg van de op- en afritten en parallelstructuur en de aanleg van de derde rijstrook. In 2023 is de vernieuwde Hogering dan klaar voor gebruik.

Voor de bereikbaarheid van Hogekant betekent dit dat de locatie tot 2023 grotendeels alleen bereikbaar is via de zuidelijke toegang vanaf de Hogering en de Elementendreef. De afsluiting met de Neonweg / Herman Gortenweg zal naar verwachting zo’n 24 maanden duren.

Voor gedetailleerde informatie verwijzen we hier naar de speciale webpagina van de Provincie.

Blauw = Uitgegeven
Groen = Uit te geven/in gesprek
Oranje = Gereserveerd

Beschikbare bouwkavels

Hogekant heeft nog 92.148 m2 grond in uitgifte. Bekijk het Inrichtingsplan van de Hogekant.

Oppervlakte bouwkavels

1. Vanaf 1.500 m2 Kavelpaspoort
2. 2.683 m2 Kavelpaspoort
4. 5.940 m2 Kavelpaspoort
5. 9.509 m2 Kavelpaspoort
7. 4.663 m2 Kavelpaspoort
8. Vanaf 1.500 m2 Kavelpaspoort

De kavelgrootte is indicatief. Aaneengesloten kavels kunnen in veel gevallen als 1 kavel gekocht worden.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Let op: voor de actuele beschikbaarheid van kavels, bel of mail de acquisiteur.

Neem contact op

Overweeg jij om jouw bedrijf te vestigen op het terrein en heb je daar een vraag over? Neem contact op met Sven Wilhelmus.

Sven Wilhelmus
swilhelmus@almere.nl
+31 (0)6 82 45 64 91