Disclaimer Netcongestie

Netcongestie Flevopolder
TenneT, beheerder van het hoogspanningsnet, heeft op 17 november jl. netcongestie voor de levering van elektriciteit afgekondigd voor onder meer de regio Flevopolder. Het hoogspanningsnet voorziet de regionale netten van Liander van elektriciteit. Netcongestie betekent feitelijk dat er een tekort is aan transportcapaciteit voor de levering van elektriciteit. Voor de teruglevering van duurzaam opgewerkte elektriciteit was in september 2021 al netcongestie afgekondigd voor de Flevopolder.

Wat betekent dit voor met name nieuwe bedrijven?
Liander is de netbeheerder voor Almere en is verantwoordelijk voor het realiseren van (nieuwe) energieaansluitingen. Deze energieaansluitingen zorgen ervoor dat bedrijven gebruik kunnen maken van elektriciteit. Voor nieuwe grootverbruikaansluitingen (>3x80 ampère) is het momenteel onzeker wanneer men al of niet een aansluiting kan krijgen. Afhankelijk van het type aansluiting is aansluiten soms toch mogelijk. Zodra er capaciteit vrij komt, verdeelt Liander deze op volgorde van binnenkomst van aanvragen.

Zie hiervoor ook Transportcapaciteit Flevoland | Liander

Voor meer info zie disclaimer “net-congestie” (PDF). Daar treft u ook de contactgegevens van Liander aan als u vragen heeft over de net-congestie.