Disclaimer Netcongestie

Op dit moment is er sprake van netcongestie in de Flevopolder. Daar hoort Almere ook bij. Hierover is op 18 oktober 2023 een persbericht uitgegaan. Concreet betekent dit dat aanvragen voor grootverbruikers vanaf 17 november 2022 op een wachtlijst komen. Waarbij aansluiting op zijn vroegst vanaf 2029 kan plaatsvinden.

Voor kleinverbruikers (tot 3x 80 ampère) is aansluiting in de meeste gevallen nog mogelijk. De verwachtingen van TenneT en Liander zijn dat deze aansluitingen vanaf 2026 ook kritisch wordt.

De Gemeente Almere is met de overheid in gesprek over oplossingen voor dit probleem. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij dat op deze pagina bekendmaken. Dé oplossing is het uitbreiden van de netinfrastructuur. Dat is de verantwoordelijkheid van TenneT en Liander.

Netcongestie Flevopolder

Netcongestie betekent feitelijk dat er een tekort is aan transportcapaciteit voor de levering van elektriciteit. Voor de teruglevering van duurzaam opgewerkte elektriciteit was in september 2021 al netcongestie afgekondigd voor de Flevopolder.
Wat betekent dit voor met name nieuwe bedrijven?

Liander is de netbeheerder voor Almere en is verantwoordelijk voor het realiseren van (nieuwe) energieaansluitingen. Deze energieaansluitingen zorgen ervoor dat bedrijven gebruik kunnen maken van elektriciteit. Voor nieuwe grootverbruik aansluitingen (meer dan 3x80 ampère) is het momenteel onzeker wanneer men al of niet een aansluiting kan krijgen. De verwachting is dat dit op z’n vroegst in 2029 zal kunnen, tenzij er een noodplan opgesteld kan worden. Afhankelijk van het type aansluiting is aansluiten soms toch mogelijk. Zodra er capaciteit vrij komt, verdeelt Liander deze op volgorde van binnenkomst van aanvragen.

De gemeente Almere is niet verantwoordelijk voor het leveren van stroom op bouwkavels. Dit is een contract tussen de ondernemer en Liander, waarbij de ondernemer verantwoordelijk is voor het aanvragen van de aansluiting. Desalniettemin is het voor ons als gemeente natuurlijk de hoogste prioriteit dat deze netcongestie zo snel mogelijk is opgelost en doen wij er binnen ons vermogen alles aan om eerder met alternatieve oplossingen te komen. Voor de bedrijventerreinen De Vaart en Stichtsekant is de gemeente met de bedrijven in gesprek over het opzetten van energie collectieven. 

Zie hiervoor ook Transportcapaciteit Flevoland | Liander

Lees ook de Q&A Liander uitkomsten Tennet congestieonderzoek FGU.

Voor meer info zie disclaimer “net-congestie” (PDF). Daar treft u ook de contactgegevens van Liander aan als u vragen heeft over de net-congestie.