Het hebben van een goede mentor is bijna een randvoorwaarde voor het succes van een start-up. UPALMERE! en de Vereniging Bedrijfskring Almere hebben daarom een mentorprogramma opgezet waarbij startups gekoppeld worden aan succesvolle (Almeerse) ondernemers. Tijdens een vooraf afgesproken periode en met een concreet geformuleerde hulpvraag voeren de startup en mentor op regelmatige basis gesprekken met elkaar in gesprek om tot concrete resultaten te komen.

Meld je aan als mentor!

Mentor zijn kan je veel opleveren. Denk hierbij als een breder perspectief en inzicht krijgen in innovatie en nieuwe ontwikkelingen, gesprekken met frisse denkers die nieuwe inzichten bieden ook voor je eigen bedrijf. Als "jouw” startup vervolgens groeit, sta jij vooraan als potentiële investeerder. Met jouw expertise en ervaring kan een startup bij de groei naar een volgende fase.

Doorlopend programma

Het mentorprogramma is een doorlopend programma. Zodra met een startup gesprekken zijn gevoerd en geconcludeerd wordt dat een mentor toegevoegde waarde kan hebben, wordt de hulpvraag helder geformuleerd. Hierna matchen het VBA en UPALMERE! de meest geschikte mentor voor de startup. In een traject van maximaal 6 maanden voeren de startup en mentor maximaal ca. 2 uur per maand op eigen gekozen tijd de (online) mentorgesprekken. Na 6 maanden eindigen de mentorgesprekken. Een mentor kan pas daarna eventueel weer aan een andere startup gekoppeld worden.

We zoeken naar succesvolle Almeerse ondernemers die:

 • weten wat opschalen inhoudt, wat ervoor nodig is en valkuilen herkennen; 
 • kritisch kunnen doorvragen zonder het enthousiasme van de startup te schaden; 
 • startups focus geven op de te behalen doelstellingen;
 • startups kunnen koppelen aan hun relevante netwerk; 
 • bereid zijn kennis en tijd* te investeren in een jonge Almeerse startup zonder tegenprestatie; 
 • zich ervan bewust zijn dat de startup de leiding,- en de controle blijft behouden, en dat mentoren daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor het wel of niet slagen van de startup/businessmodel etc.; 
 • alle gesprekken met startups vertrouwelijk zullen houden.

Wat bespreken een startup en mentor tijdens een mentorgesprek?

Een mentor gesprek kan bijvoorbeeld gaan over: 

 • het helpen creëren van praktische doelen op basis van een praktische analyse; 
 • begeleiding bij het behouden van de focus op de zakelijke doelstelling; 
 • het analyseren van ideeën van start-ups op relevantie; 
 • de mogelijkheid om de start-up te introduceren bij potentiële investeerders en financieringsfondsen; 
 • hulp bij het ontwikkelen van een businessmodel en scenarioplanning; 
 • het scherp houden van de teamsamenstelling; 

Tijdens een kennismaking wordt geïnventariseerd wat de precieze hulpvraag van de start-up is en hoe je als startup-mentor daar optimaal invulling aan kan geven. Een mentor gesprek gaat niet over persoonlijk leiderschap! Hiervoor dient de start-up een businesscoach te zoeken.

FORMULIER

* Velden met een asterisk zijn verplicht.