MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland

Ondernemen in het MKB? En overweeg je om een nieuw product, procedé of een nieuwe dienst te ontwikkelen? De MKB #Innovatiestimulering Topsectoren (#MIT regeling) #Flevoland is een subsidieregeling van de Provincie en de Rijksoverheid die je daarbij kan helpen. De MIT-regeling bestaat uit 2 delen: Haalbaarheidsprojecten en R&D samenwerkingsprojecten.

Voor de MIT-Haalbaarheidsprojecten kunnen Flevolandse MKB-ondernemers maximaal € 20.000,- #subsidie aanvragen voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies al dan niet gecombineerd met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Voor haalbaarheidsonderzoeken is in totaal € 509.333 beschikbaar.

Door middel van loting op volgorde van binnenkomst en de beoordeling bepalen daarom welke projecten in aanmerking komen voor subsidie. Let op sluiting op 13 september a.s. 17.00 uur.

Lees meer over de voorwaarden en voor sectoren op: MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Flevoland, subsidie - Provincie Flevoland