Innovatiefonds Flevoland

Provincie Flevoland heeft een innovatiefonds ingesteld om de maatschappelijke relevantie van de bibliotheek te versterken.

De Nieuwe Bibliotheek en FlevoMeer Bibliotheek werken samen op het gebied van innovatie.  Door middel van innovatie wordt de maatschappelijke impact van de eigentijdse bibliotheek vergroot en de dienstverlening online en offline verbeterd en/of vernieuwd. Belangrijke thema’s zijn de aanpak van laaggeletterdheid, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang ontwikkelen. Om maatschappelijke impact te maximaliseren, worden veel projecten samen met partners ontwikkeld.

Partnerprojecten

Provincie Flevoland heeft een innovatiefonds ingesteld om de maatschappelijke relevantie van de bibliotheek te versterken. Deel B van dit fonds is bedoeld voor projecten van partijen (maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers) die kansen zien in innovatieve vormen van de samenwerking met de bibliotheek. De zogeheten partnerprojecten.

Wil jij graag samenwerken met FlevoMeer Bibliotheek of De Nieuwe Bibliotheek? En heeft jouw organisatie, onderneming of vereniging een goed idee? Een idee dat gaat om innovatie, samenwerking en impact voor de bibliotheeksector? Dan is het goed om te weten dat er jaarlijks voor aanvragen €139.500,- (€ 40.000,- maximaal per project) beschikbaar is. 

In mei 2022 (voor projecten met een startdatum in het najaar van het lopende jaar) en in november 2022 (voor projecten met een startdatum in het voorjaar van het daaropvolgende jaar) kunnen subsidieaanvragen worden ingediend. 

Meer informatie: www.denieuwebibliotheek.nl