Verdienmodel

Workshop: Verdienmodel

Je wil je eigen bedrijf starten. Maar welke inkomsten zijn reëel om te verwachten? En met welke kosten moet jouw bedrijf rekening houden? En bieden deze verwachtingen voldoende perspectief om ook daadwerkelijk te kunnen leven van je bedrijf? Tijdens de workshop worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

  • Hoe maak ik een reëel inkomstenmodel?
  • Hoe maak ik een reëel kostenmodel en hoe kan ik snijden op de kosten?
  • Welke omzet heb ik nodig om persoonlijk rond te kunnen komen?
  • Wat kan ik doen om mijn omzet te vergroten?
  • Handreikingen voor marktonderzoek

De workshop werd op 17 maart 2021 aangeboden door Edith Brendel van Zelfstandigenloket Flevoland. Kijk de workshop nu terug!