Inzet van studenten

Het MKB Lab is onderdeel van de Hogeschool Windesheim in Almere en is gericht op regionale MKB-ondernemers die: 

  • Bij hun groei aanlopen tegen management-, business- en personele uitdagingen
  • Op zoek zijn naar andere bedrijven om van elkaar te leren
  • Van de aanwezige kennis bij Windesheim gebruik willen maken
  • Op zoek zijn naar jong talent uit de regio
  • Ondersteund willen worden bij de begeleiding van studenten

Als MKB-ondernemer sta jij steeds voor nieuwe vraagstukken op het gebied van marketing, organisatie, personeel en financiën. Een deel van deze vraagstukken is actueel voor meerdere ondernemers in de regio. In het MKB Lab van Windesheim treffen ondernemers, studenten, docenten en onderzoekers elkaar juist rondom deze bredere thema's. Het is een toegankelijke innovatieve werkplaats die helpt vraagstukken te verduidelijken, studenten te begeleiden en samen met ondernemers praktische antwoorden te creëren. Daarbij wordt met en van elkaar geleerd.

In de praktijk
Een student of een team van studenten gaat, in een zogenaamd 'comakership' aan de slag met een vraagstuk in jouw bedrijf. En werkt toe naar een eindresultaat waar jij uitstekend mee uit de voeten kunt.

Daarnaast is jouw comaker(team) elke week een dagdeel aanwezig op het MKB Lab. Daar wordt samengewerkt met andere comakers rondom het betreffende thema. Gedeelde werkaanpakken, extra kennis, meer verbinding en samenhang. Thema-specialisten en vakdocenten bieden aanvullende begeleiding. En waar mogelijk ondersteunt het lectoraat van Windesheim met praktijkgericht onderzoek. 

Verder vraagt Windesheim jou om zelf bij te dragen aan ontwikkeling van kennis en oplossingen. Juist de koppeling van de praktijk van ondernemerschap aan actuele theorie en de frisse blik van professionals-in-wording is krachtig. Windsheim nodigt je bijvoorbeeld uit om mee te doen aan een workshop, masterclass of expertisesessie rondom het focusthema. De vorm kan variëren, maar het is altijd samen.

Jouw voordelen

  • De uitwerking van jouw opdracht wordt verrijkt
  • Windesheim verzorgt een deel van de begeleiding van studenten
  • Je maakt kennis met ondernemers die met vergelijkbare onderwerpen aan de slag zijn en je leert van ervaringen
  • Je krijgt gedurende het comakership nieuwe inzichten aangereikt
  • Je draagt bij aan en profiteert van collectieve kennis die van waarde is voor het MKB in de regio

Interesse?
Heb jij een groeivraagstuk in jouw bedrijf of wil je bijdragen aan kennisdeling? Neem contact op via mkblab@windesheim.nl voor de mogelijkheden.

Hogeschool Windesheim
Overigens is Hogeschool Windesheim er op meer fronten voor bedrijven uit de regio. Windesheim in Almere is dé praktijkgerichte hogeschool. Studenten komen vanaf het eerste studiejaar in aanraking met de beroepspraktijk voor comakerships, projecten en stages. Ook zoekt Windesheim actief de samenwerking met bedrijven en organisaties uit de regio om haar onderwijs praktijkgericht en actueel te houden.

Lees verder op www.windesheimflevoland.nl/bedrijven wat Windesheim voor jouw bedrijf of organisatie kan betekenen.

Meer informatie