Hoe werkt MKBDoorgaan?

Stap 1: Informerend gesprek
In het eerste contact inventariseert een onafhankelijke en objectieve bedrijfsadviseur van MKBDoorgaan de actuele situatie van je onderneming. Je ontvangt daarna een eerste advies gebaseerd op de doelen die je met je bedrijf nastreeft. 

Stap 2: Quickscan
Door middel van een quickscan kan snel een globaal inzicht verkregen worden in de levensvatbaarheid van jouw bedrijf. In een aantal gevallen zal de quickscan voldoende zijn om je te helpen, maar het kan ook zijn dat vervolgstappen nodig zijn, zoals herfinanciering, bijstellen van de strategie, coaching of herijken van verplichtingen. 

Stap 3: Doorverwijzing
Wanneer er meer vervolgstappen nodig zijn, brengt MKB-Doorgaan jou (na jouw goedkeuring) in contact met een gespecialiseerde partij uit hun netwerk die jou verder kan helpen. Dit netwerk bestaat uit meer dan 150 partijen die gespecialiseerd zijn in financiering, bedrijfsadvisering, coaching en juridische dienstverlening. MKB-Doorgaan verzorgt een warme overdracht naar deze partijen.

Dankzij de steun van o.a. Instituut Gak, provincies en gemeenten is de hulp van MKB-Doorgaan en de hulpverlening door de vervolgdienstverlener kosteloos. Zo wordt je optimaal geholpen om jouw bedrijf weer op de rit te krijgen.

Vul het formulier in of kijk voor meer info op www.mkbdoorgaan.nl

Meer informatie