Subsidies

Wat is een subsidie?
Een subsidie wordt door de overheid  (gemeente, een provincie, het Rijk en de Europese Unie) of door een particuliere instantie aanboden. Zij wordt verstrekt vanwege een algemeen belang dat zij nastreeft; bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën of het creëren van nieuwe soorten arbeidsplaatsen.  

Een subsidie gaat altijd over tijdelijk geld (geen exploitatie) en is bedoeld voor een project. Meestal is het zo dat een overheid van een subsidieaanvrager eist dat ook hij zelf een bedrag in het betreffende project investeert. Een subsidie hoef je, in tegenstelling tot een lening, niet terug te betalen. Maar dat betekent niet dat het vrijblijvend en gratis is. Een subsidieontvanger moet leveren. Als dat leveren door eigen falen niet lukt, dan bestaat de kans dat een (deel van) de subsidie aan de subsidieverstrekker moet worden terugbetaald.

Een subsidie betekent gratis geld, maar ook altijd bureaucratie.

Waar vind ik subsidies?
De gemeente Almere beschikt over een subsidie-database. Hierin staan ongeveer 3.000 subsidieregelingen van provincies, het Rijk, de Europese Unie en private fondsen. Met een zoeksysteem binnen de subsidie data base kun je snel zelf zoeken wat mogelijk bij jouw vraag past. Zie de link: https://isv.vindsubsidies.nl/almere

Als je actief wordt in een nieuwe branche, dan kan dit betekenen dat er nieuwe subsidiekansen zijn. Door specifieke trefwoorden in te voeren in de subsidie data base die betrekking hebben op die nieuwe branche zie je snel mogelijke nieuwe subsidies die bij jouw project in die branche passen. Verder kan het lonen wanneer je in de subsidie-database even snel de dagelijkse subsidie nieuwsberichten bekijkt.

Vragen over subsidies?
Heb je een projectidee voor jouw bedrijf? Heb je hiervoor zelf al gekeken in de subsidie-database? En je hebt toch nog vragen over hoe je een subsidie aanvraagt? Onze adviseur Jan Kuit helpt je graag verder.

RVO
Op de website van de Rijkdienst Voor Ondernemend Nederland /RVO vind je een subsidie- en financieringswijzer om jou te helpen financiële ondersteuning te vinden voor jouw plannen.

Meer informatie