Stappenplan personeel aannemen

Waar krijg je mee te maken als je personeel gaat aannemen? Met dit stappenplan kom je snel te weten welke regels er gelden op de arbeidsmarkt. Wil je buitenlands personeel aannemen? Dan heb je een aantal extra verplichtingen. Personeel aannemen begint al bij een effectieve werving en selectie. Lees hier wat je moet regelen.

  1. Werving en selectie van personeel
  2. Screen jouw toekomstige werknemers
  3. Controleer de identiteit van jouw werknemers
  4. Meld je als werkgever aan bij de Belastingdienst
  5. Sluit een arbeidscontract af
  6. Betaal minimaal het minimumloon en vakantiebijslag
  7. Houd je aan de Arbowet
  8. Stel een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) op

Meer informatie: www.kvk.nl

Meer informatie