Energielabel C voor kantoorgebouwen

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal Energielabel C hebben om nog als kantoor gebruikt te mogen worden. Zowel pandeigenaren als pandgebruikers moeten voldoen aan deze verplichting.

Wat is een energielabel?
Een energielabel laat zien hoe energiezuinig je bedrijfspand is. Energielabels zijn er van A tot en met G, waarbij A het meest energiezuinig en G het minst energiezuinig is. Op de website ep-online.nl zie je welk energielabel je pand nu heeft. Het kan ook zijn dat je pand nog geen energielabel heeft.

Moet ik voldoen aan de verplichting?
De label-C verplichting geldt voor kantoorgebouwen. Er zijn ook uitzonderingen. De verplichting geldt niet als:

  • Minder dan 50% van de gebruiksoppervlakte van het hele gebouw kantoorfunctie heeft. De meeste winkels, restaurants, ziekenhuizen, etc. worden daarom niet als kantoorgebouw bestempeld.
  • De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties in het gebouw kleiner is dan 100 m2.
  • Het kantoorgebouw nog maar 2 jaar wordt gebruikt.
  • Het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • De maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd van meer dan 10 jaar hebben.

Geldt de label-C verplichting voor jouw pand, dan is goed om te weten wat je huidige situatie is. Heb je al een energielabel en zo ja, is het energielabel hoog genoeg? Kijk voor meer informatie en wat je kunt doen in verschillende situaties op de website van het Regionaal Energieloket of Rijksdienst van Ondernemend Nederland (rvo).

Energie besparen loont
Energiekosten vormen vaak een grote kostenpost, zeker bij grotere panden. Energie besparende maatregelen doorvoeren zorgt niet alleen voor een lagere energierekening, maar ook voor meer comfort, lagere milieubelasting en een gezonder binnenklimaat.

Er zijn verschillende subsidies en leningen voor ondernemers die energiebesparende maatregelen willen nemen. Daarnaast kun je ook vaak gebruik maken van belastingvoordeel. Ben je benieuwd wat er mogelijk is in jouw pand? Kijk voor meer informatie op het Regionaal Energieloket. Ook Energie Expertisecentrum Flevoland kan je bedrijf verder helpen bij verduurzaming van het pand.