In de bouwsector gaat bij de overdracht van informatie veel kennis verloren. Door slimmer gebruik te maken van IT kunnen faalkosten voor een groot deel worden voorkomen. Dat betekent volgens CollaborAll niet dat bedrijven persé eerst moeten standaardiseren of veranderen. ‘Wij denken dat ieder zijn eigen werkwijze en IT systemen moet kunnen houden en toch effectief digitaal samen kan werken.’

Faalkosten in de bouw zijn grotendeels te wijten aan miscommunicatie, stelt Peter Kleinjan, eigenaar en oprichter van CollaborAll. ‘In de tientallen jaren dat we IT in ontwerp- en bouwprocessen toepassen hebben we ervaren dat bij het ontwerp en de realisatie van gebouwen, wegen, bruggen en viaducten veel verschillende partijen zijn betrokken, die allemaal hun eigen IT systemen gebruiken. Daardoor gaat er in de overdracht van informatie veel kennis verloren.’ Waste, noemen ze dat bij CollaborAll. ‘Het zou zoveel efficiënter kunnen als je ‘Lean’ via één integraal systeem informatie uitwisselt, dat alle partijen in hun informatiebehoefte voorziet’.

En dat is precies wat CollaborAll doet. Peter: ‘Wij stroomlijnen en optimaliseren processen, door slimmer gebruik te maken van IT. Zo verbinden we 2D tekeningen met 3D BIM Modellen in de tijd (4D), gekoppeld aan de kosten (5D) waardoor we de werkelijke situatie met de geplande situatie kunnen mixen (Mixed Reality). Hierdoor kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat de brug van partij A niet op het land aansluit van partij B.

Ook kan met 4D planning worden voorkomen dat een vrachtwagen over een weg moet waar op dat moment een kraan in de weg staat. Hiertoe integreren we de systemen met elkaar. Zo kan elke partij zijn eigen systemen behouden, en toch effectief samenwerken. Alle informatie is op één plaats beschikbaar en de informatie wordt gedurende het ontwerp- en bouwtraject continu gevalideerd verrijkt. Alle partijen beschikken over dezelfde bron van informatie en bouwen zonder extra moeite aan een Digital Twin.

Wij geloven in de kracht van samenwerking

Peter Kleinjan, eigenaar en oprichter van CollaborAll

Bruggencampus

In opdracht van de Bruggencampus Flevoland-Floriade ondersteunt CollaborAll momenteel de bouw van twee circulaire bruggen die op het Floriadepark worden gerealiseerd. ‘Alle informatie en kennis die tijdens dit proces wordt opgedaan, leggen we vast in een Gemeenschappelijke Data Omgeving (GDO),’ vertelt Peter. Zo dragen we bij aan het proces van circulair bouwen in de bruggensector.’ ‘Wij hopen dat deze werkwijze een opmaat is voor de 10 duizenden viaducten en bruggen die de komende jaren in Nederland moeten worden vervangen.’

‘De juiste verhouding tussen economie, de zorg voor elkaar en de natuur is in onze ogen cruciaal. We moeten de aarde ontlasten – niet alleen voor de huidige generatie, maar vooral voor de generaties die na ons komen. Ook daarom is circulair bouwen noodzaak. Daarbij moet je de hele keten betrekken; want een integrale aanpak is essentieel. En daarbij heb je ook bestuurders nodig die daar richting aan willen en kunnen geven en passende initiatieven faciliteren. De Bruggencampus Flevoland - Floriade is hiervan een perfect voorbeeld. De Gemeente Almere laat zich hiermee zien als ondernemende gemeente. Ik heb geleerd dat Dromen, Durven en Doen echte ondernemerseigenschappen zijn.

Maar daarbij hoort ook nog Discipline en Doorzetten. Dit zien we terug bij de betrokken ambtenaren die circulariteit en innovatie onderdeel maken van de dagelijkse activiteiten voor de Bewoners, Bedrijven en Bezoekers van Almere, zegt Peter. In Almere voelt Peter zich dus als een vis in het water. ‘Almere is een stad met lef. Een stad waar volop nieuwe dingen worden uitgeprobeerd en waar dit soort initiatieven kansrijk zijn.’

Koploper op het gebied van circulariteit

‘Vergeleken met veel andere steden is Almere koploper op het gebied van duurzaamheid en circulariteit,’ vindt Peter. Maar hij plaatst wel direct een kanttekening. ‘Helaas straalt de stad dat nog niet voldoende uit. Almere zou veel trotser moeten zijn op de dingen die hier al gebeuren en dat veel meer moeten uitdragen. ‘Gisteren las ik iets hoopgevends,’ besluit hij, ‘namelijk dat er weer een groene golf over Europa trekt. En als iedereen nu één hand vooruit steekt en één hand naar achteren, dan leidt dat vanzelf tot meer verbinding. We zijn allemaal onderdeel van een keten. Samen krijgen we veel meer voor elkaar.’

Meer informatie: www.collaborall.net

LinkedIn

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom (duurzaam) ondernemen in Almere? Volg ons op LinkedIn!