Intake Stichtsekant

Gegevens

Algemeen en Financiering

Details Bouwprogramma (eventueel)

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het kavelpaspoort van kavel ….. voor bedrijventerrein… en heeft kennis genomen van de Algemene Verkoopvoorwaarden 2019 van de gemeente Almere

Aldus naar waarheid ingevuld: