Quickscan MKBDoorgaan

Loop je met je onderneming of als zelfstand ondernemer tegen zaken aan die het voortbestaan van je onderneming bedreigen? Of ben je die fase al voorbij en zit je bedrijf in zwaar weer? Dan kun je op het Ondernemersplein terecht bij MKBDoorgaan.

MKBDoorgaan is een landelijk werkende, onafhankelijke not-for-profit stichting die vroegsignalering van (financiële) problemen organiseert en hulp biedt aan mkb-ondernemers en zzp'ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf, maar die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden.

Stap 1: Informerend gesprek
In het eerste contact inventariseert een onafhankelijke en objectieve bedrijfsadviseur van MKBDoorgaan de actuele situatie van je onderneming. Je ontvangt daarna een eerste advies gebaseerd op de doelen die je met je bedrijf nastreeft. 

Stap 2: Quickscan
Door middel van een quickscan kan snel een globaal inzicht verkregen worden in de levensvatbaarheid van jouw bedrijf. In een aantal gevallen zal de quickscan voldoende zijn om je te helpen, maar het kan ook zijn dat vervolgstappen nodig zijn, zoals herfinanciering, bijstellen van de strategie, coaching of herijken van verplichtingen. 

Stap 3: Doorverwijzing
Wanneer er meer vervolgstappen nodig zijn, brengt MKB-Doorgaan jou (na jouw goedkeuring) in contact met een gespecialiseerde partij uit hun netwerk die jou verder kan helpen. Dit netwerk bestaat uit meer dan 150 partijen die gespecialiseerd zijn in financiering, bedrijfsadvisering, coaching en juridische dienstverlening. MKB-Doorgaan verzorgt een warme overdracht naar deze partijen.

Dankzij de steun van o.a. Instituut Gak, provincies en gemeenten is de hulp van MKB-Doorgaan kosteloos.

Vul het formulier in of kijk voor meer info op www.mkbdoorgaan.nl

Meer informatie