Circulaire ontmoetingsplek voor ondernemers

Bedrijvenpark De Steiger krijgt een ontmoetingsplek voor ondernemers en bezoekers. Het Almeerse samenwerkingsverband Ruig & Geroest, TheCrazySmile en Groen & Meer won de ontwerpwedstrijd die hiervoor was uitgeschreven. Voorwaarde was dat het een circulair ontworpen ontmoetingsplek zou worden, passend bij de circulaire ambities voor De Steiger.

De Steiger is het oudste bedrijventerrein van Almere. De gemeente investeert samen met de provincie Flevoland en het Rijk in dit bedrijvenpark, om het aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken. Zij hebben bovendien de ambitie om de circulaire economie te stimuleren door een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor circulaire bedrijven te creëren. Zo zijn onder het nieuwe Upcyclecentrum op De Steiger ruimtes gecreëerd voor circulaire ondernemers, die gebruik kunnen maken van de ingezamelde grondstoffen. Ook is er een belevingscentrum waar workshops rondom afvalscheiding en upcycling worden georganiseerd.

Circulaire hotspots
"Onder de naam 'City Lab stedelijke grondstoffen' ontwikkelen we vanuit de gemeente Almere een deel van bedrijventerreinen De Steiger en De Vaart tot hotspots voor circulaire bedrijvigheid", vertelt Mayte de Vries, programmamanager City Lab. "We hebben een innovatieve programmering waarbij we concrete activiteiten organiseren om inspiratie op te doen rondom circulariteit. En om te laten zien dat het zowel leuk als economisch interessant is, zoals bijvoorbeeld met het Steiger festival afgelopen februari. Hiermee stimuleren we uitwisseling van kennis, ervaringen, en ook reststromen tussen bedrijven." Vanuit het City Lab wordt ook specifiek ingezet op het wegnemen van belemmerende wet- en regelgeving rondom circulaire bedrijventerreinen.

 Behoefte aan een plek om elkaar te ontmoeten
Tijdens ontbijtsessies met ondernemers van De Steiger bleek dat er behoefte was aan een plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten en ideeën kunnen uitwisselen. "Zo ontstond het plan om een ontmoetingsplek te creëren in de openbare ruimte. Die kan namelijk ook wel een boost gebruiken. Er is wel veel groen, maar meer dan een grasveld met wat bomen is het niet", stelt De Vries. "We besloten een ontwerpwedstrijd uit te schrijven, om de ondernemers en inwoners zelf er bij te betrekken."

Groen plein met een link naar Haven
Het winnende ontwerp is een groen plein met verschillende elementen die informatief zijn, de weg wijzen, ruimte bieden voor ontspanning en ontmoeting en samenwerking stimuleren. Uit de drie inzendingen kozen Almeerders, ondernemers en de jury unaniem voor dit ontwerp van het Almeerse samenwerkingsverband Ruig & Geroest, TheCrazySmile en Groen & Meer. "Het circulaire aspect vonden wij heel goed uitgewerkt", verklaart De Vries. "Daarmee draagt het bij aan de circulaire uitstraling van De Steiger en geeft het nog meer gezicht aan alle circulaire bedrijven die hier al actief zijn. Wij hopen dat het zo ook weer andere bedrijven en inwoners inspireert."

Zeecontainer en oude mast
Het winnende ontwerp is volledig circulair ingestoken en er wordt geen gebruik gemaakt van nieuwe materialen. "We hebben ervoor gekozen om ons ontwerp en de materialen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de naam van het stadsdeel Haven", vervolgt Van Dulken. Een zeecontainer die dienst doet als overkapping en een oude mast van een boot zijn daar duidelijke voorbeelden van. De stalen profielen voor de meubels zijn gebruikt bij het transport van goederen over zee en de windroos, waarop de bewegwijzering wordt aangebracht, is een knipoog naar een kompas op een schip.

 Hopplantage voor bierbrouwerij
"Het zand dat weg wordt geschept voor het creëren van een natuurlijk waterreservoir, verwerken we weer tot bloemenheuvels voor het insectenleven. Verder komt er een hopplantage, waar hop wordt verbouwd voor de Almeerse bierbrouwerij Stijl die ook op De Steiger zit", aldus Van Dulken. "We willen met ons ontwerp ook zichtbaar maken wat er allemaal gebeurt op dit bedrijventerrein. We wijzen de weg naar de hotspots, zodat ondernemers – maar ook fietsers op de route van Haven naar Stad – kunnen kennismaken met de bedrijven op De Steiger."

De ontmoetingsplek wordt gerealiseerd op de groenstrook tegenover kringloopwinkel Rataplan en is naar verwachting eind oktober 2020 klaar.

Bron: www.almerezaken.nl