Dit artikel verscheen eerder in het FD (nov 2019 t/m jan 2020). Dat was voor de uitbraak van het coronavirus. Sommige tekstfragmenten zijn daardoor niet altijd meer helemaal relevant. 

Almere is een aantrekkelijke stad. Een stad dichtbij Amsterdam, met uitstekende bereikbaarheid en voldoende ruimte. Een stad om in te wonen en te ondernemen. In iets meer dan 40 jaar is Almere gegroeid tot een stad met meer dan 200.000 inwoners en 19.000 ondernemingen. Met de bouw van zo’n 60.000 woningen zal Almere de komende jaren blijven groeien. De ambitie is om te groeien door in te spelen op kansen in duurzaamheid en innovatie. Daarnaast biedt Almere uitstekende dienstverlening als MKB-vriendelijkste stad en sterke vestigingscondities voor sectoren als ICT-Tech en logistiek. Maaike Veeningen, wethouder Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling Almere, vertelt over het ondernemen in Almere, vandaag en in de toekomst.

Almere is de MKB-vriendelijkste stad van Nederland. Een groene stad die groeit en innoveert.

Wethouder Maaike Veeningen

“Dit jaar is Almere verkozen tot MKB-vriendelijkste stad van Nederland. Ik ben daar heel blij mee. De ondernemers in Almere zijn belangrijke dragers van onze economie. Met hen willen wij Almere verder ontwikkelen en ruimte bieden aan nieuwe bedrijven.

Almere blijft groeien

Onze stad heeft zich economisch voortvarend ontwikkeld. Zo had Almere in 2018, net als in 2017, de sterkste economische groei (4,6%) van Nederland (gemiddeld 2,7%). Deze groei willen we graag voortzetten
en daarom investeren we in de economische structuur, in het vestigingsklimaat en in de gemeentelijke dienstverlening. Onze uitgangspositie is uitstekend. Almere is een ondernemende stad en er is volop ruimte voor groei. Daarnaast is onze ligging dichtbij Amsterdam buitengewoon gunstig en hebben we een relatief jonge beroepsbevolking. Het aantal starters groeit, net als het aantal studenten. Onze jonge stad heeft bovendien ondernemende geesten die buiten de traditionele paden durven te treden en daar zijn we trots op.

Almere is goed bereikbaar

Voor logistieke bedrijven met regionale en nationale markten is Almere een aantrekkelijke keuze. De centrale ligging in de Noordelijke Randstad, de goede bereikbaarheid en de beschikbaarheid van bedrijventerreinen maakt Almere een uitstekende vestigingsplaats. Niet voor niets is Almere samen met Lelystad en Zeewolde gestegen naar nummer vier van logistieke hotspots!

Kansen voor groei

We richten ons de komende jaren op een aantal kansrijke sectoren zoals de ICT-Tech sector. Daarin kennen we al sterke en innovatieve bedrijven en bovendien is het een sector met een goed perspectief. Daarnaast zetten we ons in om start-ups en scale-ups letterlijk en figuurlijk de ruimte te bieden en zien we groeimogelijkheden op het gebied van circulaire economie en energietransitie. Deze kansen gaan we de komende jaren samen met het bedrijfsleven en het onderwijs verzilveren."