FORMULIER

Selectiecriteria in te vullen ten behoeve van de vakjury

Omschrijf jouw bedrijf aan de hand van de onderstaande criteria. Graag deze velden zo volledig mogelijk invullen.

Laat bovenstaande criteria niet alleen een meetlat zijn voor jouw bedrijf, maar ook criteria om jouw sterke punten te benadrukken. Wees vooral trots op wat je hebt bereikt!

Houd alvast rekening met het volgende:

  • Aan alle genomineerde bedrijven zal om een beknopte financiële rapportage worden gevraagd.  
  • Met alle genomineerde bedrijven wordt een afspraak gemaakt voor een bedrijfsbezoek, zodat de vakjury de ondernemer en de onderneming kan leren kennen. Onderstaande data zijn gereserveerd voor deze bedrijfsbezoeken:  
    • Woensdag 9 oktober
    • Woensdagmiddag 23 oktober

Bij het versturen van dit formulier geef je toestemming voor het volgende:

  • Het gebruik van jouw contactgegevens en beeldmateriaal voor toekomstige communicatie vanuit de verkiezing Onderneming van het jaar 2024-2025;
  • Het gebruik van jouw e-mailadres voor overige doeleinden van de afdeling Economische Ontwikkeling & Grondzaken (EOG) gemeente Almere en de vakjury Verkiezing Onderneming van het jaar;
  • De vakjury heeft de bevoegdheid, op basis van je inschrijving, je bedrijf in een andere categorie in te delen.

Na registratie in ons contactsysteem ontvang je een mail vanuit noreplyEOG@almere.nl. Wij verzoeken je vriendelijk om deze e-mail middels JA uw toestemming nogmaals te bevestigen.

* Velden met een asterisk zijn verplicht.