Aanmelden Bruggenbouwer Award

Eind vorig jaar is er tijdens de Landelijke dag van de ondernemer de Bruggenbouwer Award in het leven geroepen. Tijdens de afsluiting van de dag heeft wethouder Maaike Veeningen de Bruggenbouwer Award 2020 uitgereikt aan de stichting ALLY BLIJFT BINNEN. Veeningen dankte de stichting voor hun lokale inspanning en leuke initiatieven tijdens de coronacrisis. Als gemeente Almere zijn wij trots op onze pioniersstad. In onze stad hebben wij veel ondernemers die de samenwerking met elkaar opzoeken en nieuwe initiatieven opzetten. Om deze reden is Almere ook dit jaar op zoek naar dit soort bijzondere bedrijven.

FORMULIER